De Flier2023-05-22T14:25:57+01:00

Ultieme zichtlocatie

De Flier

De Flier

Sluit uw bedrijf qua profiel aan bij ons huidige aanbod? Staat u voor kwaliteit en heeft u oog voor de toekomst? Dan is ondernemen in Nijkerk wellicht iets voor u.

  • De kavelprijzen van terrein De Flier variëren van € 230,- tot € 290,-. Bedragen per m² en exclusief BTW. (prijsniveau 2023)
Hoogwaardige uitstraling
Beschikbaarheid grotere kavels
Lange strook zichtlocaties
Ruimtelijke inrichting

Ligging De Flier

Plangebied De Flier ligt ten zuiden van Nijkerk langs de A28 Amersfoort/ Zwolle. In het noorden grenzend aan het kleinere bedrijventerrein Arkerpoort en de woonwijk Corlaer, en aan de zuid- en oostkant aan agrarisch gebied. Een kwalitatief bedrijventerrein met een ruimtelijk middengebied met waterpartijen. Afslag Nijkerk Zuid/Vathorst.

De Flier is verdeeld in drie zones. Voor elke zone is een ambitieniveau geformuleerd.

Zone 1: € 285,-   Zone 2: € 255,-   Zone 3: € 230,-

Bent u geïnteresseerd in
een kavel op De Flier?

Ga naar de bovenkant