De Flier2021-04-20T09:43:29+01:00

Ultieme zichtlocatie

De Flier

Contact met onze adviseurs

Sluit uw bedrijf qua profiel aan bij ons huidige aanbod? Staat u voor kwaliteit en heeft u oog voor de toekomst? Neem dan direct contact met ons op of laat ons contact met u opnemen voor een verkennend gesprek.

Thea Kraaij - Adviseur Bedrijven Gemeente Nijkerk
Ruben Klapwijk - Nijkerk A28
  • De kavelprijzen van terrein De Flier variëren van: € 215,-  € 240,-  € 270,-. Bedragen per m² en exclusief BTW.

Hoogwaardige uitstraling
Beschikbaarheid grotere kavels
Voldoende beschikbaarheid
Lange strook zichtlocaties
Ruimtelijke inrichting

Ligging De Flier

Plangebied De Flier ligt ten zuiden van Nijkerk langs de A28 Amersfoort/ Zwolle. In het noorden grenzend aan het kleinere bedrijventerrein Arkerpoort en de woonwijk Corlaer, en aan de zuid- en oostkant aan agrarisch gebied. Een kwalitatief bedrijventerrein met een ruimtelijk middengebied met waterpartijen. Afslag Nijkerk Zuid/Vathorst.

Planzones

De Flier is verdeeld in drie zones. Voor elke zone is een ambitieniveau geformuleerd. Wat wordt er verwacht in deze zones qua sfeer en kwaliteit op het gebied van architectuur, kavelinrichting en openbare ruimte? Het beeldkwaliteitsplan laat veel vrijheid aan de vormgeving, maar geeft wel duidelijk aan wat de gewenste richting is en waaraan getoetst kan worden.

  • De Flier - Bedrijfskavels Nijkerk A28
  • De Flier - Bedrijfskavels Nijkerk A28
  • De Flier - Bedrijfskavels Nijkerk A28
  • De Flier - Bedrijfskavels Nijkerk A28
  • De Flier - Bedrijfskavels Nijkerk A28
  • De Flier - Bedrijfskavels Nijkerk A28
  • De Flier - Bedrijfskavels Nijkerk A28
De Flier - Bedrijfskavels Nijkerk A28

Zone 1

Zone 1 ligt parallel aan de snelweg en de Verbindingsweg. De bijzondere ligging maakt het wenselijk een representatieve zone te creëren door samenhang in de bebouwing en een bufferzone met groen en water. De watergang parallel aan de A28 heeft een retentiefunctie met een natuurlijke uitstraling. De bedrijven mogen hier gezien worden en hoeven niet te worden verstopt achter een groenwal of geluidswal. Aan deze zijde van het terrein worden de belangrijkste smaakmakers gesitueerd. Aan de verschijningsvorm van de gebouwen en percelen in deze zone worden meer eisen gesteld doordat de ambitie hier het hoogst is.

De Flier - Bedrijfskavels Nijkerk A28

Zone 2

Zone 2 is de centrale as die van noord naar zuid loopt over het bedrijventerrein. Dit gebied vormt de hoofdentree van het bedrijventerrein De Flier en speelt een belangrijke rol in de representativiteit van het bedrijventerrein. Het vormt het hart van het bedrijventerrein. Door de opzet van gescheiden rijbanen met daartussen een natuurlijke watergang, geflankeerd door grasbermen en bomen, is een uitnodigende entree gecreëerd die recht doet aan de importantie van de hoofdentree.

De Flier - Bedrijfskavels Nijkerk A28

Zone 3

Zone 3 is voornamelijk gereserveerd voor bedrijfsgebouwen in de vorm van bedrijfshallen, vries- en koelhuizen, ruimte voor opslag, logistieke afhandeling en andere min of meer industriële gebouwen. De kantoorfunctie is in deze zone minder dominant aanwezig en vaker geïntegreerd in het hoofdbouwvolume.

Plangebied De Flier ligt ten zuiden van Nijkerk langs de A28 Amersfoort/ Zwolle.

Ga naar de bovenkant