Parkmanagement

Vereniging Parkmanagement
Bedrijventerrein de Flier

Doel vereniging:
De leefbaarheid, veiligheid, kwaliteit, uitstraling en het imago van het bedrijventerrein De Flier op een hoog niveau te brengen en te houden tegen zo laag mogelijke kosten. Dit kan door diensten en zaken gemeenschappelijk in te kopen en daarbij voordeel te behalen. De vereniging beperkt zich voorlopig tot het gemeenschappelijk regelen van de terreinbeveiliging. 

Speerpunten:

  • Veiligste bedrijventerrein naast de A28
  • 24/7 cameratoezicht
  • Afsluiting door middel van een zakpaal tijdens de nacht en in het weekend
  • Eerlijke verdeling van de kosten per lid o.b.v. risico-inventarisatie van het bedrijf
  • Uitgangspunt: geen fri-riders
  • Bonuspunten te verdienen door eigen inspanningen m.b.t. veiligheid eigen terrein
  • Elk bedrijf is verantwoordelijk voor toegang van “eigen” voertuigen tijdens de afsluiting
  • Van alle leden wordt een actieve bijdrage gevraagd om voor iedereen de kosten zo laag mogelijk te houden.
Informatie Parkmanagement de Flier

Nijkerk is een ideale vestigingslocatie voor bedrijven, door de centrale ligging in Nederland, nabij de grote steden en Schiphol, direct aan de A28, bij de A1 en met de spoorlijn Amsterdam-Groningen.

Ten zuiden en oosten van het plangebied wordt aansluitend een veel groter werklandschap ontwikkeld; het bedrijventerrein De Flier