Arkerpoort2023-01-24T10:18:09+01:00

Geen beschikbaarheid van kavels meer

Arkerpoort

Nijkerk A28

Thea Kraaij - Adviseur Bedrijven Gemeente Nijkerk

De gemeente Nijkerk is u graag van dienst. Heeft u vragen over de mogelijkheden voor vestiging van uw bedrijf in Nijkerk, dan kunt u contact opnemen met onze adviseur. Zij maakt graag een afspraak met u.

Kleinschalig en overzichtelijk
Goede
zichtlocatie
Hoge beeldkwaliteit gevels
Hoogwaardige uitstraling
Nijkerk
Zuid

Ligging Arkerpoort

Arkerpoort is een driehoekig gebied, gelegen tussen de Arkemheenweg, de A28 en de Verbindingsweg. Door deze ligging is de locatie goed zichtbaar vanuit de omgeving en heeft de locatie een alzijdige oriëntatie.

Voor bedrijven is dit een unieke locatie. Niet alleen door de ontsluiting van het terrein, maar ook door de ligging aan een van de belangrijkste verkeersaders van ons land, de poort naar de Veluwe. Aan de noordoostzijde en aan de zuidoostzijde liggen belangrijke toegangswegen naar het centrum van Nijkerk. Net als bij de andere terreinen is een representatieve uitstraling van belang.

De hoofdopzet van het stedenbouwkundig plan van het werkgebied de Arkerpoort is gebaseerd op een externe rondweg om het terrein met twee ontsluitingen op de bestaande hoofdwegen. De buitenrand krijgt hierdoor een groene, prettige en duurzame aanblik.

Planzones

De beeldkwaliteitsregels zijn voor de ene plek minder gedetailleerd dan voor een andere plek. Hiertoe zijn twee zones opgesteld.

  • Zone 1 is de buitenrand van de aaneengesloten kavels op het terrein. Bedrijven in deze buitenrand bepalen het beeld vanaf de drie omliggende wegen. Het is van belang dat er een representatief én samenhangend beeld van deze rand ontstaat.
  • Zone 2 is het binnengebied. Hier ligt het accent op utilitaire architectuur op hoog niveau. In deze zone liggen de bedrijfshallen die ook deels zichtbaar zullen zijn vanuit de buitenzijde achter de representatieve gebouwdelen in zone 1.
  • Arkerpoort - Bedrijfskavels Nijkerk A28
  • Arkerpoort - Bedrijfskavels Nijkerk A28
  • Arkerpoort - Bedrijfskavels Nijkerk A28
  • Arkerpoort - Bedrijfskavels Nijkerk A28

Voor bedrijven is dit een unieke locatie. Niet alleen door de ontsluiting van het terrein, maar ook door de ligging aan een van de belangrijkste verkeersaders van ons land, de poort naar de Veluwe.

Ga naar de bovenkant