BIBOP Beleid

Met de wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Bibob) wil de overheid voorkomen dat er onbedoeld illegale activiteiten worden ondersteund. Dit betekent dat de gemeente Nijkerk op grond van deze wet onderzoek kan doen naar de achtergrond van u en uw onderneming. Zie voor meer info de beleidsregel van de gemeente Nijkerk. De uitkomst van dit onderzoek kan effect hebben op het wel of niet toekennen van een kavel.

Netcongestie

In Nijkerk is er sprake van netcongestie. Daardoor worden er geen grootverbruikers meer aangesloten op het elektriciteitsnet. Er wordt hard gewerkt aan oplossingen. Onder meer door een nieuw onderstation te realiseren. Naar verwachting is deze in 2029 gereed. Tot die tijd kunnen alleen kleinverbruikers (max 3×80 ampère) worden aangesloten.

Voor jouw bedrijf een passende locatie in Nijkerk

Voor jouw bedrijf een passende locatie in Nijkerk