Verkoopprocedure

1. Wie het eerst komt wie het eerst maalt

2. De aankoopsom is bindend

3. Voorwaarden voor verlenging reservering

4. Aanleveren voorlopig ontwerp binnen 8 maanden na aanvang reservering

5. Aanvraag omgevingsvergunning binnen 12 maanden na aanvang reservering

6. Ondertekening koopovereenkomst binnen 3 weken na verlening omgevingsvergunning

7. Datum en tijdstip van aanmelding bepaalt eerste gegadigde